Home | Contact
Meer Sex
Pagina Overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wetboek van subjesrecht

 

bron: internet (auteur onbekend)

Ten eerste is onze persoonlijke mening dat een Dominant die zegt ik ben de Meester en mijn subje/slavin heeft geen rechten die moet alleen doen wat ik wil en zeg en heeft niks in te brengen, dit is mijn ogen geen goede Dominant.

Een subje/slavin heeft wel degelijk rechten (en ook plichten) in het leven van onderdanig zijn.  Ken je rechten als slavin of slaaf. Er bestaan  punten betreffend de rechten van een slavin of slaaf.... 

 RESPECTEER ze dan ook als Meester 

Art 1. Je hebt het recht om met respect behandeld te worden door de Dominant. Je hebt niet allen dit recht, je hebt ook het recht om het te eisen. Onderdanig zijn maakt je geen voetveeg of een minder soort mens dan iemand anders. Het woord onderdanig zegt iets over je natuur  en kan je op geen enkele manier laag halen als menselijk wezen. Ook heb je het recht jezelf te respecteren. 

Art  2. Je hebt het recht trots te zijn op wat je bent. Onderdanig zijn is niet iets waar je je ooit voor hoeft te schamen of je zelf hoeft te verwijten. Je onderdanige natuur is een gave en moet altijd een bron van trots en geluk zijn. 

Art 3. Je hebt het recht om je veilig te voelen. Door onderdanig te zijn hoef je je niet angstig te voelen, onzeker of bedreigd. Onderdanig zijn betekent niet dat je op het randje van flirten met angst leeft. Als je, je niet onder alle omstandigheden veilig kunt  voelen kun je nooit tot echte overgave komen. 

Art 4. Je hebt het recht op je emoties en gevoelens. Je emoties en gevoelens zijn van jou en zij zijn net zo waardevol als die van iedereen anders. Je hebt er  recht op. Deze gevoelens of zij nu positief of negatief zijn maken dat wie je bent en de onderdrukken zal je later ongelukkig maken. 

Art 5. Je hebt het recht op je negatieve gevoelens te uiten. Onderdanig zijn maakt je niet tot een ding dat plotseling geen negatieve gedachten of zorgen heeft. Je zorgen zijn reeël en je hebt het recht om ze te uiten. Wanneer iets niet goed voelt, of als je je ergens zorgen om maakt en iets zorgt ervoor dat je je niet goed voelt of wanneer je gewoon iets niet leuk vind zeg het dan. het mislukken van het uitdrukken van je negatieve gevoelens zou kunnen leiden tot de misplaatste opvatting dat je blij bent of voldoening beleeft aan iets dat helemaal niet plezierig is of aanvaardbaar. 

Art  6. Je hebt het recht om NEE te zeggen. Onderdanig zijn ontneemt je niet het recht weg om dingen niet te willen of negatieve gevoelens ergens over te hebben. Wanneer iets gebeurt of dreigt te gebeuren waar je sterk tegen bent, is dat je plicht om duidelijk te zeggen. Denk erom : wanneer je niet in staat bent het woord NEE te zeggen, betekent dit hetzelfde als JA te zeggen.   

Art 7. Je hebt het recht geluk te verwachten in je leven. Onderdanig zijn is niet het zelfde als ongelukkig, lijdend of leven in wanhoop. Je onderdanigheid dient je vreugde en vervulling te verschaffen. Als dat niet het geval is, dan is er iets mis. 

Art 8. Je hebt het recht op inbreng te hebben in een relatie. Je ben een actieve partner in iedere relatie die je begint en hebt het recht om daar aan bij te dragen. Je bent onderdanig, niet passief. Een relatie die niet tegemoet komt aan je behoefte, gedachten, hoop en verlangens is om te starten al geen relatie waar je aan moet beginnen. Dit slaat zowel op vriendschappen, partnerschappen en D/s relaties.  

Art 9. Je hebt het recht erbij te horen. Onderdanig zijn heeft voor een groot deel te maken met het gevoel erbij te behoren. Veel onderdanigen hebben verklaard bij het ontdekken van hun onderdanigheid voelde alsof zij voor het eerst in hun leven ergens bij horen. Jij behoort bij de life-style en zult tenslotte van Een zijn. In die relatie zul je de uiteindelijke vervulling vinden van het behoren tot. 

Art 10. Je hebt het recht om bemind te worden en te beminnen. Iedereen die je vertelt dat liefde niet past in een D/s relatie heeft nooit de vervulling ervaren dat het werkelijk bestaat. Onderdanig zijn van nature liefhebbend en hebben liefde nodig en alle recht op verwachting dat dit aspect deel zal uitmaken van hun leven . Liefde zal je onderdanigheid tot volle bloei brengen, dus neem genoegen met minder.  

Art 11. Je hebt recht op je gezondheid. Gezondheid heeft te maken met je lichamelijke, geestelijke en emotionele gesteldheid in iedere relatie, D/s of anderzijds, die leidt tot lichamelijk, mentaal of emotioneel lijden voorbij je grenzen, is mishandeling. Voor mishandelend gedrag is geen plaats in een D/s relatie en het is aan jou om te zorgen dat de grenzen niet worden overschreden. Onderdanig zijn geeft niemand het recht je op welke manier dan ook kwaad te doen of je te verwonden. De D/s gemeenschap zal achter je staan waneer je in een dergelijke situatie zou tegen komen maar jij bent degene die hun er attent op moet maken. 

Art 12. Je hebt recht op safe seks. Dit is niet alleen een recht het is een plicht voor je zelf en anderen waarmee je later in contact komt. Sexueel overdraagbare ziektes hebben epidemische vormen aangenomen en moeten de zorg vormen van iedere sexueel actieve persoon. Safe seks is iets waar je recht op hebt om het te eisen en iemand die werkelijk jouw belangen voor ogen mag dat ooit ontmoedigen.