Home | Contact
Meer Sex
Pagina Overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Waneer ben ik een goede sub

Wanneer ben ik een goede sub/slavin?

bron: internet (auteur onbekend)

Mijn ervaring is dat mensen altijd 'goed gevonden willen worden' en met beoefenaars van BDSM is dat niet anders. Het is op zich een nobel streven. Maar iedereen kan zich zelf ook afvragen of hij of zij een goed mens is ... of een goede huisvader of huis-moeder ... of een goede werknemer of werkgever.

Het antwoord op de vraag kan uitsluitend komen van degene met wie je in een bepaalde rol van doen hebt. In het geval van een goede sub zijn dat je partner(s) waarmee je BDSM bedrijft.

Dus de partner in een spel bepaalt of je 'goed' bent. En dat kan heel wisselend zijn, want de eisen die een dominant aan een sub stelt zijn heel persoonlijk. Bij onervaren spelers zie je soms een sub die een beetje 'tegenwerkt', zodat de dominant moeite moet doen om de sub iets te laten doen of ondergaan (bijvoorbeeld door te straffen).

Een ervaren Dom(mes) geniet doorgaans het meest van een sub, wanneer die sub alle mogelijke moeite doet om de dominant zo goed mogelijk te behagen. Maar dan nog is het heel erg afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren van de dominant. Als je dus voor een bepaalde dominant een goede sub wilt zijn dan zul je moeten leren ontdekken wat die dominant prettig vindt. En uiteraard zul je jezelf daar ook prettig bij moeten voelen. Als dat niet zo is, dan is de betreffende dominant waar-schijnlijk niet de juiste (spel)partner voor je.

In het algemeen kun je wel stellen dat een goede sub zich volledig overgeeft aan de wil van de dominant. Deze overgave is heel lastig om voor 100% uit te voeren. Zeker als je in het dagelijkse leven gewend bent om voor je rechten op te komen en een duidelijke eigen wil hebt. Er kan dan de neiging ontstaan om tijdens het spel te gaan sturen. De sub probeert dan door woorden of door gedrag aan te geven dat ze sommige dingen niet wil, juist wel wil of liever op een iets andere manier wil. Zoiets kan dodelijk zijn tijdens een D/s-spel. ("Alstublieft Meester, hier ben ik ... doe met me wat U wilt! ... Oh, nee Meester dat doet U niet goed ... doe het zo!")

Beschouw jezelf daarom als het eigendom van de dominant.

Besef dat je diepste verlangen bestaat uit het behagen van de dominant. En probeer tijdens het spel te ontspannen. Dus span niet al je spieren zodat je de reacties van je lichaam niet hoeft te tonen, maar laat juist je lichaam spreken als de dominant met je bezig is. De signalen die je op die manier afgeeft (kreunen, steunen, kreetjes, vechten tegen de pijn, gelaatsuitdrukkingen van pijn of genot) vormt essentiŽle feedback voor een dominant. De dominant kan hierop zijn spel aanpassen door te verminderen of juist te verhevigen.

En net als binnen elke relatie is het verstandig om open met elkaar te spreken over je gevoelens. Eerlijk aan te geven wat fijn is en wat niet fijn is. Leer elkaar kennen! Maar doe dat praten voor het spel of eventueel als een soort evaluatie achteraf. Het invullen van een checklist kan een handig hulpmiddel zijn om elkaar beter te leren kennen.