Home | Contact
Meer Sex
Pagina Overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Subspace

 

Bron: Mr. Richard

Onder invloed van het BDSM-spel of in een D-s-relatie kunnen echter de Sub en de Dom ook nog in een soort van roes of trance geraken. Dit wordt bij de onderdanige subspace genoemd en komt na wetenschappelijk onderzoek vaker voor dan bij de dominant, waar het simpelweg domspace genoemd wordt.

Vaak begint dit verschijnsel, waarbij de Sub meestal het gevoel begint te krijgen dat hij/zij zweeft, al in een lichte mate of op het moment zelf dat de Sub zich bijvoorbeeld zich thuis voorbereidt op het weerzien met haar/zijn Dom(me). Naarmate het BDSM-spel vordert wordt de roes of trance meestal veel dieper. In sommige gevallen zelfs zo diep dat de Sub echter moeite heeft om nog maar helder te kunnen denken, te praten, te lopen of zelfs maar überhaupt te kunnen reageren. Dit wordt in BDSM kringen dus aangeduid met subspace.

Indien de Sub in haar/zijn diepste fase van subspace belandt, kan zij/hij echter woest om zich heen beginnen te slaan met een haast bovennatuurlijke kracht. In het geval dat hier dan uiteindelijk bij de desbetreffende Sub erg veel risico op is gegaan, legt men haar/hem vooraf het spel begint vaak extra goed vast met touw.

Zoal je hierboven dus hebt gelezen zijn er dus verschillende gradaties van subspace, maar er zijn echter ook verschillende soorten space. Zo is er ook een space dat veroorzaakt wordt door pijn anders dan een space dat vanuit een puur onderdanig gevoel opkomt.

Na een periode van een diepe subspace zorgt men er meestal goed voor om de onderdanige weer geleidelijk terug te brengen op aarde. Het kan namelijk gebeuren dat de Sub soms meteen, naderhand of zelfs in de dagen erna in een soort van emotionele dip terecht komt (subdrop). Het te snel uit haar/zijn space te halen kan de kans hierop echter alleen maar vergroten. Het is echter ook zeer waarschijnlijk dat zo´n dergelijke dip samenhangt met het opraken van bepaalde stoffen dat je lichaam aanmaakt als je opgewonden raakt, zoals endorfine en serotonine in het lichaam. Een goede nazorg en de mogelijkheid tot contact met de Dom is voor de meeste Subs in die periode na een BDSM-sessie dus heel erg belangrijk.

Bij de meeste Subs begint de space al te komen zodra zij het eerste touw op hun naakte huid voelen, het begint dan al meteen bij hun te kriebelen en dan begint de concentratie, ademhaling en bloedsomloop en binnen twee minuten in een suspention geraken en een gevoel krijgen dat zij zweven of vliegen. Alle extra´s zoals zwepen, klemmen, kaarsvet of zelfs het trelen met de zachte hand geven de Sub dan een extra dimensie, een soort van tunnelgevoel.

Mijn ervaring:

Voor mij is het nog steeds keer op keer een uitdaging om mijn fantasie van een bondage aan te leggen op een Sub. De kick die het mij steeds weer geeft als het goed gelukt is en zij er zo mooi in het touw zit, zoals ik het graag wilde. Het kunstwerk van touw en de Sub die ik dan kan plagen, sarren, strelen, slaan, knijpen, kietelen en verwennen. Haar reactie op dit alles maakt het echter tot één geheel. Het intieme genot en gevoel van beleven, ook na de bondage, het stille moment, haar laten bijkomen van de bondage, het afleggen van de touwen en elkaar in de ogen kijken geeft miuj een gevoel van voldoening met wat het spel met haar gedaan heeft. Vooral elkaar vertellen onder het genot van een drankje welke indrukken zij heeft opgedaan, wat het met haar deed en wat zij voelde in de bondage.

bron: internet - auteur onbekend

1. Topspace:

het normale dagelijkse gedrag van een sub.

2. Marginally down space:

Gedrag dat optreedt als de Dominant rechtstreeks aandacht schenkt aan de sub. Hoe klein dit contact ook is, de sub in deze staat stopt onmiddellijk met hetgeen ze aan het doen is ( zelfs praten) en zoekt oogcontact met haar Meester om te zien of er bevelen volgen. Zoniet, dan gaat ze terug naar topspace; zowel dan gaat ze naar fase 3.

3. Sprite-space of Sammy-space:

Een (soms maar kortdurende) fase waarin de sub (onbewust) test hoezeer haar Dominant zijn aandacht op haar richt en hoe consequent hij naleving eist van eerder gegeven opdrachten. Het testen kan iets kleins zijns, zoals 'vergeten' het laatste slokje van een glas water op te drinken, 'toevallig' een gesp van een handboei losmaken, een opdracht 'niet horen' omdat de blinddoek over de oren zit etc. Als de Dominant er geen blijk van geeft haar 'overtreding' van de regels te zien kan de sub terugschieten in fase 2 of onbewust mokkend in fase 3 blijven, want negeren van de overtreding betekend voor haar een gebrek aan aandacht en liefde van de Meester. (Dit is overigens een kwestie waardoor onbewust ongenoegen aan de kant van de sub over haar relatie kan leiden tot zoveel weerstand dat de relatie tussen sub en Dom op de klippen loopt.) Wordt haar overtreding wel gecorrigeerd dan kan de sub * afdalen naar fase 4.

4. Blonde space:

In Blonde Space wordt een sub intellectueel slomer, logisch denken wordt moeilijk of onmogelijk. een vraag beantwoorden zoals: "Knelt die boei niet te veel?" wordt in alle eerlijkheid beantwoord met: "ik weet het niet Meester.". En dat klopt, de sub weet het echt niet. In deze fase kan een sub niet langer meer beslissen over comfort en veiligheid. OOK HEEFT ZE NIET MEER HET BESEF HAAR STOPWOORD TE GEBRUIKEN.

Haar veiligheid is TOTAAL afhankelijk van haar Meesters beslissingen en wijsheid.

4a.Deep Blonde-space:

Een fase die niet elke sub door maakt, het is een fase waarin alle kenmerken van fase 4a voorkomen, maar waarin daarnaast ook het gebruik van de stem voor spraak totaal onmogelijk is geworden. Ze kan niet meer om genade jammeren, niets. Alleen heftige pijnprikkels kunnen leiden tot een ongearticuleerd gebrul.

5. Sub-vocal of Primal-space:

Een gevaarlijke fase. Als een Dom een sub hier bewust naar toe brengt doet hij er goed aan te zorgen dat de sub zeer stevig geketend of gebonden is. In Primalspace verliest de sub haar onderdanigheid. Een soort oernatuur krijgt de overhand. Ze begint aan haar boeien te rukken. Het lijf maakt zich klaar voor vlucht of aanval. Het bloed wordt verzadigd van adrenaline. Spieren spannen zich. De huid verkleurt soms naar donkerrood ( versterkte doorbloeding) of wordt juist spierwit (het bloed wordt weggetrokken van de kwetsbare buitenkant). Zelfs haar lichaamsgeur kan (onder invloed van de veranderde chemische balans) van het ene op het andere moment veranderen ( een reden waarom sommige ervaren Doms niet toestaan dat hun subs zich parfumeren, ze willen dit signaal niet missen). Heel zelden komt het voor dat het een sub nog lukt haar Meester te waarschuwen door met een vreemd geknepen stem iets te grauwen in de zin van 'stop' of 'ga weg'. Een Meester die op deze signalen niet reageert met verbale kalmerende woordjes en liefkozingen en veel gestreel drijft zijn sub de diepste fase in.

6. DeepSpace:

In Deepspace is de sub erger dan een roofdier, want bij een roofdier kan men nog enige gedachten over de eigen veiligheid verwachten. Een sub in Deepspace is GEVAARLIJK!! Niet alleen voor zichzelf maar zeker voor haar Dom. Ze is razendsnel en beresterk. Leren boeien die te dun zijn of waarin één zwak plekje zit trekt ze aan flarden. De geluiden die ze maakt zijn dierlijke grommen en grauwen. Haar ogen zijn vreemd (Het lijkt of de ziel weg is, alsof ze van God los was, beschreef een Dom dat eens).Ze is hypergevoelig voor geluid, geuren, licht, bewegingen en aanrakingen. Zoete woordjes zijn voor haar alleen maar geluiden zonder betekenis. Als ze los (gekomen) is wil ze aanvallen als ze de kans krijgt. De Meester heeft maar één enkel middel om haar van die aanval af te laten zien, zijn dwingende ogen. Een moment van twijfel aan zijn overwicht en de sub valt aan. Hard. Heeft de sub een zeer sterk geconditioneerde zelfbeheersing dan zal de aanval stoppen dan blijft het misschien bij het razendsnel wegsmijten van een martelinstrument ( b.v. een te grote buttplug ) of het met een vuistslag van zich vandaan slaan van haar Meester. Maar in de meeste gevallen loopt de Dom minstens ook bijt- en krabwonden op.Het merendeel van de interacties tussen Dom en sub zal zich afspelen binnen de eerste 4 fasen van sub-space (en zoals al gezegd komen de meeste bottoms niet dieper dan fase 3). Een ervaren Dom zal zijn sub niet gauw bewust in diepere fases brengen, gezien de risico's die daar voor beiden aan kleven. Zoiets zal pas bewust gedaan worden in een langdurige relatie en na een intensieve training, waardoor de Dom zich zeker genoeg kan voelen om niet het onderspit te delven en er vrij zeker van kan zijn dat hij de sub in noodgevallen met een enkel commando naar top-space kan laten opstijgen.
A. Risicofactoren waardoor subs onverwacht (snel) in fase 4 of 5 terecht kunnen komen Het niet bedoeld of te snel in PrimalSpace(5) of DeepSpace(6) terecht komen kan veroorzaakt worden door één of meerdere van de volgende factoren:

1) De sub staat door factoren buiten de relatie (gezinsproblemen, werkdruk etc) stevig onder druk. Ze is al gestresst voor ze van fase 2 naar fase 3 wordt gebracht.

2) De sub is tijdelijk niet emotioneel stabiel (rouw, schrik, angst, medicijngebruik, pré-menstrueel- syndroom etc).

3) De sub heeft net enkele malen tussen de fases 1, 2 en 3 heen en weer gezapt en is (soms onbewust) nijdig op haar Meester en/of twijfelt aan zijn geïnteresseerdheid in en aandacht voor haar.

4) De Meester is er niet honderd procent met zijn gedachten bij.

5) De sub twijfelt (onbewust) aan het overwicht van haar Meester of begint zich ontevreden te voelen in de relatie (wat zich vaak uit door een langer verblijf in Spritespace).

6) Dom en sub zijn beiden ervaren, doch hebben geen langdurige relatie met elkaar en de Dom belast de sub te zwaar. (Een ervaren Meester zal een voor hem nieuwe sub dan ook zelden zwaar belasten, maar soms zijn er contra-indicaties tegen een voorzichtige aanpak, bijvoorbeeld als een Meester aan een Trainer heeft gevraagd zijn sub zwaar te straffen. In dat geval zorgt een ervaren Trainer voor zeer zwaar vastleg-materiaal.)

B Training

Zoals gezegd, elke sub kan onbedoeld in de fases 5 of 6 terecht komen of, indien het de bedoeling was dat ze erin terecht kwam, aan de controle van haar Meester ont-snappen. Een situatie die lichamelijk gevaarlijk kan zijn voor de Dominant, maar ook geestelijk en lichamelijk gevaarlijk kan zijn voor de sub ( een leren voetboei door-scheuren kan een lelijke enkelblessure opleveren). Het is dan ook zaak om in NOODGEVALLEN* de sub razend snel te kunnen laten terugkeren naar top-space.Training moet er op gericht zijn dat bij het horen van de ontsnappings-clausule de sub onmiddellijk terugkeert naar Topspace. Zoals gezegd kan een sub die diep in subspace is niet meer bewust handelen. De training is dan ook een kwestie van diepe inprenting tot een automatisch handelen.De training dient begonnen te worden in een vroege fase en pas na een goede respons ( 100 van de 100 keer) te worden uitgebreid naar een diepere fase van SUBSPACE. De ontsnappingsclausule bestaat uit een vaste vraag van de Meester en een vast antwoord van de sub. Een vraag die NOOIT spontaan mag voorkomen in een sessie, een antwoord dat logischerwijs nooit op die vraag gegeven zal worden. Een antwoord ook dat zo mogelijk een grappig element in zich moet hebben, lachwekkend moet zijn. Een aardig voorbeeld van een ontsnappingsclausule is:
Meester: " (Werkelijke Naam van de sub), Kleur van je voet?"
sub : "(Werkelijke naam van de Dominant), Groen als je pik."
Zoals je ziet wordt in deze clausule door de Meester de werkelijke naam van de sub gebruikt. (Overigens een reden voor Meesters om hun sub een speciale subnaam te geven en in top-space de eigennaam te gebruiken). Het gebruik van de eigennaam is een krachtige stimulans voor de sub om op te stijgen naar topspace. Ook dient de sub in dit geval de eigennaam van de Meester te gebruiken. Iets wat anders waarschijnlijk voorbehouden zal zijn aan die situaties dat zij in het bijzijn van haar Meester voor het oog van de buitenwereld in topspace moet functioneren. Het nu opeens wel mogen gebruiken van de eigennaam van haar Meester is eveneens een krachtige stimulans om naar topspace op te stijgen**. Waarom moet de clausule lachwekkend zijn? Simpel: een sub die lacht om haar eigen woorden (of om iets anders) is bijna zeker in TOPSPACE. Een echte sub lacht zelden in Marginally down-space(2) en niet meer in Sprite-fase. (Als je denkt dat ze in spritefase is en ze lacht dan is ze opgestegen naar fase 2. Letwel, ik heb het over echte subs, niet over de wannabe's en de bottoms, die kunnen in sammyspace zijn en lopen te gieren.

HALVERWEGE BLIJVEN STEKEN

Soms komt het voor dat de sub wel het gevraagde antwoord geeft, maar daar iets 'onbeleefds' aan toevoegt (zoals: dat weet je zelf wel!) of haar antwoord geeft met een vreemde dichtgeknepen klank er in. In het eerste geval zit ze in fase 3, in het tweede geval in fase 4. Indien het gewone zachte terugbrengen niet aanslaat moet de clausule opnieuw gebruikt worden. In Spritespace (fase 3) is een sub emotioneel al een heel stuk meer kwetsbaar dan in topspace. Een sub in fase 4 of dieper heeft een ernstig verstoorde of geen enkele relatie meer met de werkelijkheid. Haar enige band met de werkelijkheid is haar Meester. Haar enige bescherming tegen onveiligheden, verwondingen en diepzittende nu opduikende angsten, is haar Meester. Zonder haar Meester voelt ze zich reddeloos verloren en kan in paniek raken. Een sub dient dus nooit alleen gelaten of achtergelaten te worden als ze nog in fase 3 of dieper van sub-space verkeert. En zelfs bij voorkeur niet als zij nog maar in fase 2 is. Een sub heeft er echt op om vanuit elke fase van subspace met zachtheid en geleidelijkheid door haar Meester te worden teruggebracht naar topspace! Elke sub zal ooit wel eens op eigen houtje opduiken uit de diepere lagen van sub-space, maar dat kan wel uren of zelfs dagen duren.(En in sommige gevallen is de terugkeer niet volledig . De sub lijkt gewoon in top-space te functioneren maar valt door een toevallige trigger spontaan terug in fase 4 of dieper!) De kans dat deze worsteling terug emotionele schade heeft aangericht is echter groot. En het is zo goed als zeker dat de 'verlating' schade toebrengt aan de vertrouwensband tussen sub en Dom.Voor iemand die nooit in sub-space is geweest ( en dat geldt voor heel wat Dominanten) is subspace een onbegrijpelijke wereld. Een wereld die u alleen kunt leren kennen door er over te lezen, naar de ervaringen van uw sub te luisteren en heel goed te observeren.


Het is moeilijk u voor te stellen dat een sub die commando's perfect uitvoert, er zich toch totaal niet van bewust hoeft te zijn dat ze deze commando's opvolgt. Een Meester die zijn eretitel waard wil zijn, dient zich dan ook een paar dingen bewust te zijn voor hij zijn sub in een fase dieper dan 3 (Spritespace) laat gaan:

1) Het is net zo belangrijk te waken over het geestelijk welzijn van uw sub als over haar lichamelijk welzijn. 2) Wilt u tijdens een sessie kunnen blijven communiceren met uw sub ga dan niet dieper dan fase 4a. Realiseer u dat sommige subs een fase 4 b kennen waar ze vrij ongemerkt in verzeild kunnen raken. Heeft uw sub een fase 4b-mogelijkheid zorg dan voor een hulpmiddel dat haar uw aandacht kan laten trekken (bv een knijptoeter in de hand). 3) Realiseer u dat al in fase 4 een verkleining van de intellectuele cognitieve vermogens van de sub optreedt. Houdt u opdrachten helder en begrijpelijk. Splits ingewikkelder opdrachten op in delen. Realiseer u dat een gewillige sub die fout (of niet meer) reageert op uw opdracht hoogstwaarschijnlijk niet 'dwarsligt' , maar domweg de opdracht niet meer begrijpt. 4) Realiseer u dat het betreden van subspace elke keer weer een angstaanjagende ervaring voor uw sub kan zijn. Gebruik uw stem om haar steun te geven, gerust te stellen en een band met u te laten houden, zeker als de verkenningen van sub-space relatief nieuw zijn of na een nare ervaring. 5) Realiseer je dat U haar enige anker bent in een stormachtige zee. Ook al raakt u zelf in paniek, u zult dat moeten bedwingen en nooit mogen tonen. U zult een zelfbewuste rots in de branding moeten blijven (lijken). Als u twijfelt aan uw mogelijkheden hierin dan mag u uw sub niet in diepere fases laten gaan! 6) Realiseer u dat diepere fases van subspace een verandering in de chemische huishouding van hersens en lichaam van uw sub te weeg brengen. Ze kan er panisch van worden, of extra verzot op pijn, of zeer prettig high door een overdosis endorfine of....Realiseer u ook dat een sub chemisch en emotioneel verslaafd kan raken aan diepere fases van subspace en daar versneld naar toe kan gaan.

7) Realiseer u dat behalve een verslaving subs ook versneld naar diepere niveaus kunnen gaan omdat ze weet dat u trots op haar was toen ze eerder op dat niveau was (u heeft haar daar waarschijnlijk voor geprezen of uw voldoening laten blijken over haar in die fase bereikte vergrootte belastbaarheid). De aard van de sub is om de Meester te plezieren en daarvoor daalt ze dus vrijwillig af in een fase die best een hel voor haar kan zijn geweest.

8) Herkent u de tendensen van 6 of 7 in uw sub en u wilt niet dat zij dieper gaat dan fase 4a, zeg dat dan ook duidelijk van te voren! En leer haar het overtreden van uw gebod zo snel mogelijk af! En bedenk dat het uw eigen verantwoordelijkheid was als u haar van fase 4a naar 4b of 5 liet gaan!

9) Praat zoveel mogelijk met uw sub van te voren over subspace en blijf er over praten nadat zij daar is geweest en teruggekeerd is in Topspace. Controleer haar lichaam minutieus na een bezoek aan subspace. Liep ze onopgemerkt blessures op? Vraag, vraag en vraag tot er helderheid is over haar emotionele en fysieke ervaringen en laat haar niet dieper gaan tot problemen zijn opgelost. Realiseer u dat u hoe meer u weet over subspace in het algemeen en de subspace-ervaringen van uw eigen sub, hoe meer u uw eretitel waard bent.

10) Realiseer u dat de grenzen tussen diverse fasen erg wazig kunnen zijn en dat subs tussen de fasen heen en weer geslingerd kunnen worden. Bent u er niet zeker van in welke fase uw sub is: Ga naar topspace!!!!

Een sub kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor het verloop van een spel. Het spelverloop is altijd 100% de verantwoordelijkheid van de Meester.