Home | Contact
Meer Sex
Pagina Overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Straffen

 

Vertaling en bewerking van het artikel Principles of Punishment van DurLlwyd. bron: internet 

De één heeft er niets mee, omdat hij of zij zichzelf te oud vindt om nog als een kleutertje opgevoed te worden. De ander wil niets liever, omdat het raakt aan fantasieën en dromen die hij of zij heeft. Straf, Misschien lijkt het simpel, maar er komen toch aardig wat dingen bij kijken. Denkwerk met name....We zetten een aantal zaken rondom straf hier op een rijtje,                   

Doel:
 

Het doel van straf is het beïnvloeden van gedrag in de toekomst. Straf draait niet om vergelding (wraak, represaille). Het kan moeilijk zijn om dit onderscheid te maken. De grens tussen gedragsaanpassing en vergelding is vaag, omdat angst voor vergelding nu eenmaal invloed heeft op hoe mensen zich gedragen.


Het verschil tussen de twee zit in intentie en planning. Straf in BDSM-context wil zeggen dat de Dominant bewust en zorgvuldig een straf kiest die geschikt is om het gedrag van de onderdanige op lange termijn te veranderen, niet dat de Dominant uit ergernis over het gedrag van de onderdanige even fel uithaalt.

 

Met zo'n instinctieve boze uithaal krijgt hij op korte termijn zijn zin, maar ontstaan er op de langere termijn waarschijnlijk problemen. Een veel voorkomende bijwerking van zo'n uithaal is dat de onderdanige dichtklapt, niet meer communiceert en alleen nog maar probeert de kwaadheid van de Dominant in te dammen. Ook kan de onder-danige onzeker worden, omdat zij niet weet wanneer de Dominant zal uithalen en dus niet goed weet waar zij met de Dominant aan toe is. Ofwel: straf is iets om goed over na te denken.

 

 

 


                  Kenmerken van straf


Om straf effectief te laten zijn, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet de straf iets zijn dat de onderdanige koste wat kost wil vermijden. Dat betekent niet dat de straf zwaar moet zijn, alleen dat de straf voor de onder- danige in geen enkel opzicht aanlokkelijk moet zijn. Ten tweede is het belangrijk dat de straf niet bestaat uit dingen die misschien in de ogen van de onderdanige vervelend, maar voor het welzijn van de onderdanige wel nodig zijn. en onderdanige die er moeite mee heeft gezond te eten, moet niet gestraft worden met gezond moeten eten, want haar negatieve associaties bij (en tegenzin jegens) gezond eten worden daar alleen maar groter van.  

Mixed signals zijn iets om te voorkomen.  

Wanneer straf gemengd wordt met plezierige dingen, zoals seks, loopt de Dominant het risico dat de straf bij de onderdanige niet meer als straf overkomt of dat het plezierige een vervelende bijklank krijgt. Om te voorkomen dat straf en spel door elkaar gaan lopen, moet er duidelijk onderscheid tussen de twee zijn. Een Dominant die voor een lichte overtreding een lichte spanking als straf gebruikt, moet niet raar opkijken als zijn onderdanige die 'straf' gaat uitlokken. Het zou beter zijn om een enkele scherpe tik met een vervelend instrument als straf te gebruiken, dat maakt het minder waarschijnlijk dat de onderdanige de straf gaat opzoeken. Een andere manier om straf en spel uit elkaar te houden, is om bepaalde speeltjes uitsluitend voor straf te reserveren en deze beslist niet in het  spel te gebruiken.

suggestie: 

Doe de spullen voor het straffen in een aparte bak of koffer, als deze gepakt wordt, de onderdanige heel goed weet dat er straf gaat volgen, zet deze open en laat deze zo staan terwijl de onderdanige knielend of in de hoek staat te wachten op wat er komen gaat, een stukje mindplay. 

 

 

 

Wanneer straffen?
                 

Er moet een directe relatie zijn tussen het gedrag dat bestraft wordt en de straf. Als een onderdanige gelooft dat ze gestraft is omdat haar Dominant in een slechte bui is, zal de onderdanige niet haar gedrag veranderen, maar in het vervolg de Dominant uit de weg gaan als ze het gevoel heeft dat hij in een slechte bui is. Dan schiet de straf zijn doel voorbij. De Dominant zal, telkens wanneer hij straft, moeten uitleggen welk gedrag hij precies bestraft en hoe de onderdanige zich wél had moeten gedragen. Dat laatste is belangrijk, omdat het de onderdanige helpt haar gedrag aan te passen en daardoor de effectiviteit van de straf verhoogt.
                 

Een volgend belangrijk punt is dat de Dominant consequent is. Als bepaald gedrag soms wel, maar ook wel eens niet straf tot gevolg heeft, ontstaat er voor de onderdanige onduidelijkheid. De kans is groot dat ze de straf niet zal associëren met het gedrag dat de Dominant wil bestraffen, maar het idee krijgt dat er andere dingen meespelen. Per slot van rekening volgt er de ene keer wel straf, maar de andere keer niet. Als de Dominant wil dat zijn onderdanige zich altijd netjes gedraagt, moet hij ook altijd reageren als zij dat niet doet. Bovendien: een Dominant die niet reageert op slecht gedrag, loopt de kans dat zijn onderdanige de indruk krijgt dat het hem niet interesseert hoe zij zich gedraagt. 

Over het tijdstip van straffen bestaan verschillende meningen. Hett kan goed zijn om ongewenst gedrag direct, op het moment dat de onderdanige het ongewenste gedrag vertoont, te straffen. Zo ontstaat een heel directe link tussen het ongewenste gedrag en de straf. Aan de andere kant: het is goed mogelijk dat de Dominant op dat moment boos is over het ongewenste gedrag en het beter is met straffen enige tijd te wachten, totdat de Dominant zeker weet dat hij zichzelf onder controle heeft als hij de straf uitdeelt.


                  Hoe zwaar?
                 

De zwaarte van de overtreding zou de zwaarte van de straf moeten bepalen. Zo kan de Dominant aan zijn onderdanige duidelijk maken hoe zwaar een bepaalde over-treding voor hem telt en kan de onderdanige voor zichzelf duidelijk krijgen welk gedrag de Dominant (het) belangrijk(st) vindt. De Dominant doet er dus goed aan om op voorhand na te denken over 'niveaus' van straf, waarbij de niveaus bijvoorbeeld aantallen cane-slagen zijn. Als de onderdanige oprecht haar best gedaan heeft om zich aan een bepaalde regel te houden, maar daarin nog niet helemaal geslaagd is, is het belangrijk dat de Dominant haar inzet erkent.

 

De Dominant zal straffen omdat zijn onderdanige de regel heeft overtreden, maar kan de zwaarte van de straf een of twee niveaus verlagen vanwege de inzet die ze getoond heeft. Omgekeerd kan de Dominant een straf verzwaren als de onderdanige zich overduidelijk met opzet niet goed gedragen heeft. Straf moet niet onvermijdelijk lijken. Straf werkt doordat gedrag en een negatieve gebeurtenis aan elkaar verbonden raken, maar die associatie moet nog wel gevormd worden. De Dominant doet er daarom goed aan om niet te snel te veel te verwachten. Als vanaf het begin op elke slak zout gelegd wordt en elke overtreding in straf resulteert, zal de onderdanige het gevoel krijgen dat het niet uitmaakt hoe hard zij haar best doet, gestraft wordt ze toch wel. Het is belangrijk dat de onderdanige de mogelijkheid heeft om de zwaarte van de straf te beïnvloeden door oprecht haar best te doen zich goed te gedragen.


                  Duur van de straf


Het is lastig om de duur van de straf te bepalen. Een straf die te kort duurt, maakt onvoldoende indruk. Als een straf te lang duurt, kan het gebeuren dat de onderdanige niet meer focust op de reden van de straf, maar uitsluitend nog op de straf zelf. Het netto eindresultaat van de straf is in die gevallen eerder wrevel en wrok jegens de Dominant dan beter gedrag van de onderdanige. Idealiter duurt een straf zo lang of kort dat na de straf zowel Dominant als onderdanige met een schone lei samen verder kunnen.
                 

Als er dingen gebeurd zijn die de relatie tussen Dominant en onderdanige beschadigen, bijvoorbeeld wanneer de onderdanige het vertrouwen van de Dominant beschaamd heeft, kan het handig zijn de onderdanige semi-permanent bepaalde privileges af te nemen. Deze privileges kunnen in de loop van de tijd weer worden teruggegeven, als symbool van de wederopbouw van de relatie.


                 
Tot slot
                 

Er zijn onderdanigen die erop kicken om een Dominant uit te testen en tegen grenzen aan te duwen, maar over het algemeen willen (ook goedgebekte) onderdanigen niets liever dan hun Dominant plezieren door zich goed te gedragen.

Vaak is de teleurstelling van hun Dominant over hun slechte gedrag al straf, nog voor-dat er een (fysieke) straf is uitgedeeld. Een onderdanige die niets anders doet dan ongehoorzaam zijn of continu op een agressieve manier uitdaagt, is niet zozeer kandidaat voor straf, maar voer voor psychologen. Het is goed mogelijk dat bij hem of haar hele andere factoren spelen, die met een structuur van straf en beloning niet zijn op te lossen.


Er zijn Dominanten die denken dat ze, wanneer ze in het begin van hun relatie met een onderdanige niet direct heel veel eisen stellen, hun onderdanige over zich laten lopen. Echter: (ook) een onderdanige heeft tijd nodig om in haar rol te groeien en te leren wat haar Dominant van haar verwacht. Er is niets mis met een Dominant die rustig begint en uitlegt dat hij in de loop van de tijd meer van zijn onderdanige zal gaan verwachten.


Straf wordt door verschillende Dominanten verschillend toegepast en door verschillende onderdanigen verschillend ervaren, terwijl er ook Dominanten en onderdanigen zijn die helemaal niets met straf hebben. Straf is iets om toe te passen als het in een relatie past, niet om op te leggen omdat anderen in de BDSM-wereld vinden dat het bij BDSM hoort.

 Straflijst....
                 

Als een onderdanige iets doet dat zijn of haar Dominant strafwaardig vindt, gebeurt het vaak dat de Dominant ter plekke een straf bedenkt en uitvoert. Dat ad hoc karakter van de straf kan ervoor zorgen dat de straf lichter of juist zwaarder is dan eigenlijk nodig was. Om dat te voorkomen, is het een idee om op voorhand een lijst te maken van mogelijke straffen. Op deze manier kan de Dominant rustig nadenken over alle consequenties die een bepaalde straf kan hebben, in plaats van achteraf opeens met consequenties geconfronteerd te worden die hij of zij liever had willen vermijden.

 

De lijst wordt nog handiger als erop staat aangegeven hoe zwaar elke straf is, bijvoorbeeld op een schaal van 1 (licht) tot 10 (zwaar). Zo'n schaalverdeling is een beetje nattevingerwerk, per slot van rekening kan het best zijn dat de onderdanige een bepaalde straf nu eens als heel zwaar, dan weer als licht ervaart. Maar goed, een Dominant moet ergens beginnen.
                 

Een straflijst is op verschillende manieren te gebruiken en in te delen. Een simpele manier is het maken van een lijst van 10 straffen, elk een beetje zwaarder dan de vorige. Begaat de onderdanige een overtreding, dan selecteert de Dominant van de straflijst de straf die qua zwaarte het best overeenkomt met de zwaarte van de overtreding. Overigens: het is slim om even te noteren dat je deze straf voor die overtreding hebt toegekend, zodat je dat ook in de toekomst consequent kunt doen.
                 

Een variatie op deze methode is het bedenken van verschillende straffen voor elk zwaarte-niveau. Wanneer je bijvoorbeeld 10 zwaarte-niveaus hebt, zou je per niveau 3 verschillende straffen kunnen bedenken. In totaal heb je dan 30 straffen op je lijstje staan. Begaat je onderdanige een overtreding, dan bekijk je eerst hoe zwaar de overtreding was en hoe zwaar de straf dus moet zijn. Vervolgens kun je op het zwaarte-niveau nog kiezen uit 3 straffen, om de straf zo goed mogelijk in overeen- stemming te laten zijn met het gedrag dat je wilt bestraffen.
                 

Een heel andere benadering is het opstellen van een lijst van straffen die allemaal even zwaar (of licht) zijn. Je gebruikt één straf van de lijst voor een geringe overtreding, twee straffen van de lijst voor een iets zwaardere vertreding, enzovoorts. Door het opstapelen van lichte straffen kun je het niveau van de totaalstraf netjes in overeenstemming brengen met de ernst van de overtreding.
                 

Het is niet de bedoeling van een straflijst om een Dominant in een keurslijf te duwen, maar om de Dominant te helpen consequent te zijn. Het voorkomt dat de Dominant het verwijt krijgt dat hij of zij oneerlijk is doordat hij of zij een bepaalde overtreding de ene keer zwaar en de andere keer licht straft. Maar wat voor straffen zet je dan op zo'n lijst? 

Een aantal suggesties...
                   

Onplezierig (huishoudelijk) klusje:

 

 

Hieronder vallen dingen als het schoonmaken van de oven, ramen zemen, de vloer schrobben met een tandenborstel, etcetera. Het is handig om een lijstje van roterende klusjes te maken, zodat je niet vier keer in één week de oven hoeft te laten schoon-maken bij gebrek aan andere klusjes. 
                   

Overigens:

 

 

 

klusjes die als straf worden uitgedeeld, moeten niet behoren tot de klusjes die je onderdanige normaliter ook al doet. Het is belangrijk om straf-klusjes te onder- scheiden van gewone klusjes, omdat anders je onderdanige álle klusjes als straf gaat zien.
                   

Op de grond slapen:

 

 

Deze straf benadrukt het verschil in positie tussen Dominant en onderdanige.
                   

In de hoek staan:

 

 

Een gouwe ouwe. Deze straf geeft de onderdanige tijd om na te denken over zijn of haar misstap. De duur van de straf kan variëren van een paar minuten tot een uur of meer. 

 

Een vast aantal slagen met een strafspeeltje:

Als je slaag als straf gaat gebruiken, is het van belang om straf en spel uit elkaar te houden. Dat kan onder meer door het slagwerktuig dat je voor straf gebruikt, gescheiden te houden van de dingen die je in spel gebruikt, en het strafspeeltje ook nooit in spel te gebruiken.


Bij slaag die voor straf wordt uitgedeeld, is geen sprake van een warming up. De klappen zijn harder dan tijdens spel en het uitdelen van de straf duurt (veel) korter dan een spel. Denk bijvoorbeeld aan drie felle slagen met iets dat je in spel niet gebruikt. Meer slagen doet de strafsessie al snel toch weer op een spelsessie lijken. Omdat er, mede door het gebrek aan warming up, een fysieke grens is aan de lengte van deze straf, is deze straf het best te gebruiken voor lichtere overtredingen.
                   

Schrijfopdracht:

 

 

Deze straf is geschikt als de Dominant wil dat de onderdanige over een bepaald onderwerp goed nadenkt, informatie vergaart op internet, een mening vormt. Het is geen straf die heel vaak kan/moet worden toegepast, want de Dominant heeft er doorgaans geen belang bij dat de onderdanige een hekel krijgt aan schrijven.
                   

Knielen op een hard oppervlak:

 

Dit is een klassieke straf, die tijd om na te denken over een overtreding en milde fysieke ongemakkelijkheid combineert. Als meer dan 20 minuten geknield moet worden, is het aan te raden om na elke 20 minuten een pauze van 5 minuten te geven, omdat zeer langdurig knielen op een harde  ondergrond fysieke schade (zenuwen) kan veroorzaken.  Sommige onderdanigen zijn fysiek niet in staat om langdurig te knielen, het kan zijn dat in hun geval deze straf enigszins moet worden aangepast (meer pauzes of knielen met een kussen onder de knieën).
                   

Knielen op ongekookte rijst:

 

Knielen op een harde ondergrond kan zwaarder gemaakt worden door een handvol ongekookte rijst te verspreiden over de  plek waar de onderdanige moet knielen. Als de tijd die de onderdanige geknield moest door-brengen, voorbij is, kan de Dominant de onderdanige opdragen om de rijst op te ruimen. 

Voedselbeperkingen: 

Omdat voedsel een eerste levensbehoefte is, is enig gezond verstand bij het toe-passen van voedselbeperkingen natuurlijk nodig, maar het kan geen kwaad wanneer een gezond iemand een keer zonder avondeten naar bed gestuurd wordt of een week geen snoep mag eten.
                   

Beperkingen van computer -  of tv-gebruik:

 

 

Niet mogen computeren of tv-kijken (of muziek luisteren, of lezen, etcetera) kan een sterke aansporing tot goed gedrag zijn. De Dominant kan cd's, computer of tv daad-werkelijk wegnemen, maar ook gebieden dat de onderdanige een bepaalde periode geen gebruik mag maken van computer of tv terwijl die apparaten wel onder handbereik blijven staan.
                   

Koude douche:

 

 

Een korte ijskoude douche kan een fikse straf zijn. Hoe kort precies is, moet de Dominant bepalen, maar 30 seconden koud douchen kan er al voor zorgen dat de boodschap goed overkomt.
                   

Naar een andere kamer sturen:

Een strafmaatregel die doorgaans bij kleine kinderen wordt toegepast: stuur de onderdanige naar zijn of haar kamer (of in elk geval een kamer waar geen andere mensen zijn). Dat geeft de onderdanige tijd en gelegenheid om, als dat nodig is, te kalmeren en na te denken over zijn of haar gedrag.
                   

Huisarrest:

Hoe zwaar deze straf uitpakt, hangt van de omstandigheden af. Huisarrest krijgen terwijl je toch al geen uitgaansplannen had, komt natuurlijk minder hard aan dan huisarrest krijgen terwijl je kaartjes voor een concert hebt.
                   

Spreekbeperkingen:

Spreekbeperkingen kunnen variëren van de onderdanige uitsluitend in derde persoon enkelvoud over zichzelf laten spreken/schrijven tot de onderdanige voor een bepaalde periode verbieden te spreken. In het laatste geval is het wel van belang dat onderdanige en Dominant afspreken hoe de onderdanige belangrijke informatie mag overbrengen (bijvoorbeeld schriftelijk).
                   

Publiekelijke excuses:

 

 

Het publiekelijk moeten aanbieden van excuses benadrukt de nederige positie van de onderdanige. De Dominant dient wel in de gaten te houden wie de excuses horen en hoe zij daarop zullen reageren. Die reacties zouden de straf zwaarder kunnen maken dan de Dominant aanvankelijk bedoelde.
                   

Financiële straf:

Een variant op het inhouden van zakgeld is een situatie waarin de Dominant de onderdanige voor een bepaalde periode verbiedt om geld uit te geven of geld uit te geven aan iets specifieks.
                   

Preek:

Een ouderwetse preek over wat de onderdanige precies fout gedaan heeft, waarom het fout was, wat de onderdanige wel had moeten doen en waarom, kan een effectieve straf zijn.  De straf kan verzwaard worden door de onderdanige te gebieden tijdens de preek geknield te zitten, maar in dat geval moet de Dominant wel de tijd in de gaten houden.  

Zo zijn er talloze straffen te verzinnen voor je Sub!