Home | Contact
Meer Sex
Pagina Overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plichten van de onderdanige

In een eerder artikel kon je lezen over de rechten van de onderdanige, behalve rechten heeft de onderdanige ook plichten die nagekomen moeten worden! 

 

 

bron: internet (auteur onbekend)

 

 

Alles binnen haar macht en kunnen in het werk te stellen om het haar Meester zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken.

 

 

Alle door haar Meester gegeven opdrachten zonder morren of protest onmiddellijk uit te voeren.

 

 

Alle door haar Meester opgelegde straffen moedig te aanvaarden.

 

 

Altijd toestemming te vragen om te mogen spreken en om te wachten met spreken tot Hij toestemming heeft verleend.

 

Dit in de wetenschap dat herhaaldelijke overtreding zal leiden tot bestraffing in welke vorm dan ook, deze regel kan op elk moment opgelegd worden.

 

 

Altijd toestemming vragen aan haar Meester voor het verlaten van een ruimte.


Ook voor het weer toe te mogen treden in de ruimte moet toestemming worden gevraagd.

 

 

Binnenshuis en in de beslotenheid van hun samenzijn in het gezelschap van haar Meester altijd voor hem te knielen en toestemming te vragen om te mogen opstaan. Dit in de wetenschap dat haar lichaam te allen tijde toegankelijk voor Hem dient te zijn.

 

 

Haar Meester het recht te verlenen naar eigen inzicht en goeddunken versieringen op haar lichaam aan te (laten) brengen met dien verstande dat deze versieringen niet haar gezondheid in gevaar brengen of in enig ander opzicht een belemmering van haar functioneren en  verantwoordelijkheden in haar professionele of sociale leven zouden kunnen vormen.

 

 

De kleding te dragen die Hij voor haar heeft uitgezocht c.q. die hij haar beveelt te dragen dan wel niet te dragen.

 

 

Binnenshuis en in de beslotenheid van hun samenzijn altijd naakt te zijn en minimaal pols en enkelboeien en een halsband met riem te dragen.

 

 

Haar Meester het recht te verlenen om met haar lichaam te doen wat Hem goeddunkt. Dit in de wetenschap dat Hij altijd zal waken over haar fysieke, psychische en sociale veiligheid en gezondheid.

 

 

Haar Meester het recht te verlenen volledige seksuele controle over haar uit te oefenen. Dit in de wetenschap dat geen enkele seksuele handeling kan geschieden zonder zijn expliciete goedkeuring en toestemming.

 

 

Een open en eerlijke communicatie met haar Meester te onderhouden en Hem vrijwillig op de hoogte te houden van informatie omtrent haar lichamelijke en emotionele staat waarvan in alle redelijkheid aangenomen mag worden dat Hij recht heeft op voornoemde informatie.

 

 

Oprechte inspanningen te zullen doen om eventuele gevoelens van schuld of schaamte te over winnen alsmede andere emotionele blokkades te overwinnen die een mogelijke belemmering vormen in haar onderdanigheid aan haar Meester.

 

 

Haar gedachten, gevoelens en wensen zonder aarzeling of schaamte aan haar Meester te onthullen. Dit in de wetenschap dat Hij diegene is die bepaald of en hoe aan deze wensen, verlangens en behoeften tegemoet gekomen zal worden.