Home | Contact
Meer Sex
Pagina Overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Goreaans

 

 

Bron: internet, auteur onbekend

Wat is Gor ? Wat betekenen de vreemde namen en uitspraken ? Dit zijn toch vragen die iemand die zich bezig houdt met het goreaanse levenswijze regelmatig hoort. We gaan hier op deze pagina proberen daar enig inzicht in te geven. Het zal absoluut niet compleet zijn maar dat er na het lezen voor de leek een wat duidelijker beeld is van Gor.

Gor is een levenswijze die op de rol wordt nagespeeld aan de hand van de 26-tal boeken geschreven door John Norman. In deze 26 delen beschrijft John het leven op een planeet die aan de andere kant van de zon zou liggen (The Counter Earth). deze planeet heet Gor. Heersers op deze planeet zijn de mysterieuze "Priest-Kings" dit zijn als het ware de goden van Gor. De Priest-Kings leven verstopt in de "Sadar Mountains " en bezitten een suprieure technologie waarmee ze de mensen die op de planeet Gor wonen beperkingen opleggen. Zo is er op Gor geen gemotoriseerd verkeer, geen communucatiemiddelen zoals wij die in de 20ste eeuw gewend zijn, en geen vuurwapens van enig soort. Hier door onstaat een beetje een middeleeuwse aandoende wereld, waar het recht van de sterkste door middel van van primitieve wapens beslecht word (bv. zwaard, bijlen boog ed). Op Gor zijn de mannen de baas, dus een "Master" en de vrouwen per defenitie onderdanig en een slavin oftewel een "kajira" genoemd in het Goreaans. Hoewel vrouwen er wel hoge posities op de maatschappelijke ladderkunnen innemen zijn ze altijd het bezit van hun Master. Er zijn ook "Free Woman" op Gor maar deze kunnen elk moment als een Master dat belieft gecollard worden en zijn dan zijn bezit. Een kajira is een slavin maar een slavin in de puurste vorm. En op Gor dragen ze een gewaad in het Goreeans "silk" genaamd een white silk en de red silk.

Een white silk is nog maagd en een red silk is geen maagd meer. Een red silk kajira is dus beter getraind dan bijvoorbeeld een white silk kajira. Elke stad op Gor heeft een eigen "Homestone"dit is een steen waar de inwoners van die stad een grote symbolische waarde aan hechten, deze Homestone is symbool voor wie zij zijn en tot welke stad ze behoren en hoewel de steen zelf waardeloos kan zijn, kunnen steden vallen bij diefatsl of vernieteging van deze steen. de beroepen op Gor zijn verdeeld in diverse ambachten (caste), iedere caste heeft zijn eigen regels en ettiquette over hoe iemand die tot die caste hoort zich dient te gedragen. Enkele voorbeelden van caste zijn : caste of Warriors, caste of Scribes, caste of Goat-Keepers.

"He is Master and I am slave.
He is owner and I am owned.
He is to be pleased and I am to please.
Why is this?
Because he is Master and I am slave."


Page 184 - Explorers of Gor

 

 

Goreaanse Woorden

 

Behalve dat er vaak Engels gebruikt wordt in het Gor, zijn er ook enkele typische Goreaanse woorden, hier volgt een mini lijstje van de meest voorkomende :

 

- Tal : dit is de groet onderling en naar elkaar toe

 

- Nidan : dit is de groet van slavinnen onderling, de groet van slavinnen naar Masters en Free Woman en de groet van Masters en Freen Woman naar slavinnen.

 

- Dela Bazj : welkom terug

 

- Jashi Va : dank je wel

 

- Da Vela : wordt gebruikt op het Jashi Va, met als betekenis geen probleem

 

- Kalena : wijn

 

- Slave Goad : een soort electrische zweep die gebruikt word slavinnen in toom te houden of te straffen.

 

Goreaanse dranken

Enkele Goreanse dranken die het meeste voorkomen en hun manier van gebruiken en serveren.

# ALE
Ale (bier) op Gor is praktisch hetzelfde als op aarde, het word gehouden in kegs en doorgaans geserveerd in tankards (kruik/bierpul).

# BAZI-TEA
bazi-tea (thee) word gemaakt in kettles (ketels) boven een open vuur en word heet gedronken uit small cups. Drie per keer welke zorgvuldig zijn afgemeten. In de meeste gevallen wordt dit zeer zoet gedronken. De bazi tea word zeer gewaardeerd onder de nomaden van Tahari, het geeft hun kracht door de suiker, en koelt hun af door ze te laten zweten.

# BLACK-WINE
black-wine (koffie) word gebrouwen en gehouden in (vaak zilveren) ketels. En warm gehouden door deze boven een vuur of op een brazier (warmhoudplaat) te zetten.
De blackwine word doorgaans geserveerd in smal cups, hoewel het soms ook wel in clay bowls geserveerd word. Meestal word deze ook gedronken met toevoeging van bosk milk (melk vaak in poedervorm) en sugar (suiker), dit omdat de blackwine zeer sterk en bitter is.

Die bitterheid is ook de reden waardoor het meestal in smal cups geserveerd word. Blackwine is zeer kostbaar en zal vaak alleen in de rijkere huizen geserveerd worden. De blackwine kan ook zwart gedronken worden. In dat geval wordt het meestal aangegeven met "second slave".

Dit komt omdat traditioneel, de eerste slavin de cups en de suikers en bosk milk klaarzet, en de 2de slavin de blackwine inschenkt!. Door aan te geven "second slave"weet de eerste slavin dat ze de milk en sugar niet hoeft klaar te zetten. Ook als er maar een slavin aanwezig is kan "second slave" gebruikt worden om aan te geven dat de blackwine zonder toe-voegingen geserveerd dient te worden.

Bij twijfels of niet aangegeven door de Master of Mistress neemt men altijd de suikers en milk mee en vraagt men of de Master of Mistress dit wenst te gebruiken, (let op er zijn 2 soorten suikers wit en geel).

# CHOCOLATE
Chocolate (warme chocolademelk) is hetzelfde als op aarde het word klaargemaakt door kokend water op de cacao te gieten, en kan doorgaans in elke soort van cup bowl glas etc etc geserveerd worden.

# KA-LA-NA
Note er zijn meerdere wijnen op Gor. Zowel witte als rode en zoete en droge soorten.
Ka-la-na wine, ta-wine en thurian wines zijn de meest voorkomend.Thurian wines zijn bekend vanwege hun zoete smaak en vaak siroopachtige structuur. Ka-la-na is de rode wijn gemaakt van de vruchten van de gele ka-la-na boom. Zoals de meeste wijnen is het gebotteld,in wineskins (botas), op reis, of in flasks(flessen) als op aarde. Kalana is een stevig en sterke rode wijn welke geserveerd word in goblets of tank-ards, het is niet ongewoon dat ka-la-na net als andere wijnsoorten op gor verdunt worden met (warm) water daar de wijnen nogal sterk zijn. Er zijn mensen die de ka-la-na graag eerst in een copper bowl boven een vuur verwarmen en deze dan serveren of drinken uit een wine crater (wijn kelk). Ook word de ka-la-na wel verwarmd boven een vuur en worden er specerijen en of kruiden aan toegevoegd (kruidenwijn).

# TA-WINE
ta-wine is een droge witte wijn welke gemaakt word van de druiven welke voor-namelijk afkomstig zijn van het eiland COS. Deze word voornamelijk geserveerd op kamer temperatuur of warm en gedronken uit een tankard of goblet.

# THURIAN-WINE
thurian-wine een dikke en erg zoete wijn met een siroop achtige structuur. Het word vaak gezegd dat men een vingerafdruk kan achterlaten op het oppervlak van de wijn zo dik is deze, word ook gedronken uit tankards en goblets

# KAL-DA
Kal-da is gebrouwen van verdunde en vaak een slechte kwaliteit ka-la-na wijn. Dit wordt samen met citrus sap en hete specerijen in grote pots/kettles (potten of ketels) boven een vuur warm gehouden. Het word geserveerd in kleinere pots of tankards. Kal-da is een hete drank tegen koken aan. Deze drank is zeer populair bij de lagere Castes en degene die zware en intensieve arbeid verrichten omdat hij goedkoop is
en omdat deze drank een man kan verwarmen.

# LIQUEURS
liquers(likeur) weinig over bekend word blijkbaar gehouden in flessen en geserveerd in smal glasses.

# MEAD
mead: word gebrouwen van gegiste honing en is erg zoet. Het word vaak en zeker bij de mannen in Torvoldland vaak geprefereerd boven paga. Het word bewaard in grotere ketels of potten, en doorgaans gedronken uit tankards en drinkinghorns. Mead word ook warm tot heet geserveerd.

# MILK
Milk (melk)word verkregen van de bosk of de verr word gebruikt als zowel drank als om kaas boter etc etc, te maken net als op aarde,daar koeling op Gor een probleem is is word de boskmilk vaak in poedervorm bewaard. Niet echt bekend is hoe de melk bewaard en geschonken word.

# PAGA SA-TARNA
paga sa-tarna(whisky) is een sterke drank gebrouwen van de zaden van de gele sa-tarna plant. Het wordt bewaard in een veelvoud van containers zoals bosk of verrskins(botas). Deze eersten voornamelijk voor op reis,of in verzegelde flessen in verschillen-de maten en ook wel in grote vaten, vanwaar de paga direct uit geschept kan worden. Het kan geschonken en geserveerd worden direct vanuit voornoemde flessen of botas. Ook kan het zijn dat een slave een grote twee handige kruik draagt aan een riem over de schouder vanwaar uit de paga word geschonken, Of men kan het zelf direct uit het vat scheppen afhankelijk van locatie. De paga kan in eender welke cup bowl tankerd of wat dan ook geschonken en gedronken worden. Ook kan de Master of Mistress verlangen dat de paga op een bepaalde temperatuur word geserveerd
variërend van koud tot gekoeld en van warm tot heet.

#SUL-PAGA
sul-paga(vodka) word gebrouwen van de sul(aardappel). Dit is een zeer sterke kleur en smaakloze drank welke opgeslagen word in grote kettles of pots, en doorgaans geserveerd word in goblets of cups. Deze drank word voorzichtig gedronken,slokje
voor slokje. Het is zelden verkrijgbaar buiten een boerendorp waar het gebrouwen word. Er word wel gezegd dat een cup of sul-paga een thalarion tot stoppen krijgt.
Er zijn maar weinigen die een cup sul-paga kunnen drinken en op hun voeten kunnen blijven staan.

# WATER
word doorgaans bewaard in botas of potten en geserveerd in eenvoudig bowls op cups.

 

 

Regels voor de Goreaanse kajira

# Alles binnen haar macht en kunnen in het werk te stellen om het haar Master zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken.

# Alle door haar Master gegeven opdrachten zonder morren of protest onmiddellijk uit te voeren.

# Alle door haar Master opgelegde straffen moedig te aanvaarden.

# Altijd toestemming te vragen om te mogen spreken en om te wachten met spreken tot Hij toestemming heeft verleend.

# Dit in de wetenschap dat herhaaldelijke overtreding zal leiden tot bestraffing in welke vorm dan ook.

# Altijd toestemming vragen aan haar Master voor het verlaten van een ruimte.

# Ook voor het weer toe te mogen treden in de ruimte moet toestemming worden gevraagd.

# Binnenshuis en in de beslotenheid van hun samenzijn in het gezelschap van haar Master altijd voor hem te knielen en toestemming te vragen om te mogen opstaan.

# Dit in de wetenschap dat haar lichaam te allen tijde toegankelijk voor Hem dient te zijn.

# Haar Master het recht te verlenen naar eigen inzicht en goeddunken versieringen op haar lichaam aan te (laten) brengen met dien verstande dat deze versieringen niet haar gezondheid in gevaar brengen of in enig ander opzicht een belemmering van haar functioneren en verantwoordelijkheden in haar professionele of sociale leven zouden kunnen vormen.

# De kleding te dragen die Hij voor haar heeft uitgezocht c.q. die hij haar beveelt te dragen dan wel niet te dragen.

# Binnenshuis en in de beslotenheid van hun samenzijn altijd naakt te zijn en minimaal pols en enkelboeien en een halsband met riem te dragen.

# Haar Master het recht te verlenen om met haar lichaam te doen wat Hem goed dunkt. Dit in de wetenschap dat Hij altijd zal waken over haar fysieke, psychische en sociale veiligheid en gezondheid.

# Haar Master het recht te verlenen volledige seksuele controle over haar uit te oefenen. Dit in de wetenschap dat geen enkele seksuele handeling kan geschieden zonder zijn expliciete goedkeuring en toestemming.

# Een open en eerlijke communicatie met haar Master te onderhouden en Hem vrijwillig op de hoogte te houden van informatie omtrent haar ichamelijke en emotionele staat waarvan in alle edelijkheid aangenomen mag worden dat Hij recht
heeft op voornoemde informatie.

# Oprechte inspanningen te zullen doen om eventuele gevoelens van schuld of schaamte te over winnen alsmede andere emotionele blokkades te overwinnen die een mogelijke belemmering vormen in haar onderdanigheid aan haar Master.

# Haar gedachten, gevoelens en wensen zonder aarzeling of schaamte aan haar Master te onthullen. Dit in de wetenschap dat Hij diegene is die bepaald of en hoe aan deze wensen, verlangens en behoeften tegemoet gekomen zal worden.

 

 

De Boeken van Gor door John Norman

De schrijver van de boeken over Gor is John Norman, ook bekent als John Frederick Lange, Jr., Ph.D. (3 June 1931 – heden). Hij werd geboren in Chicago Illinois op 3 juni 1931. Hij is getrouwd op 14 januari met Bernice L. Green en ze kregen drie kinderen, John, David en Jennifer. Hij verschijnt regelmatig in het openbaar aan de Oost kust om diverse sceince fiction conventies bij te wonen, soms wordt hij hierbij vergezeld door zijn vrouw. Hij volgde een studie aan de University of Nebraska en kreeg zijn B.A. in 1953. Zijn M.A. kreeg hij op USC in 1957. In 1963 ontving hij op Princeton zijn doctoraatstitel doormiddel van een 149 pagina’s tellend proefschrift getiteld: In Defence of Ethical Naturalism: An Examination of Certain Aspects of the Naturalistic Fallacy, With Particular Attention to the Logic of an Open Question Arguement. De boeken over Gor worden zijn beste werk genoemd, het zijn nu zesentwintig boeken, 25 ervan schreef hij van 1967 tot en met 1988.

Deel 1 Tarnsman of Gor:

De verborgen wereld, op de Aarde weten ze niks van het bestaan van de planeet Gor af, de wereld die altijd achter de zon verscholen ligt. Maar de Aarde was bij de Goreanen wel bekend, daar kwam Tarl Cabot al snel achter. Hij werd met geweld meegenomen naar Gor. Daar werd hij gedwongen om een Tarnsman te worden, een Warrior die de grote Tarn kon bedwingen, ze werden gebruikt in tijden van oorlog door de stad Ko-ro-ba. Gor is een wereld van slaven en beeldschone vrouwen, een wereld die geregeerd werd door buitenaardse wezens die de Priest-Kings werden genoemd. Het was ook de wereld waar Talena leefde, de dochter van de grootste warlord van Gor. Ze wachtte op de man die haar zou kunnen bedwingen, de man die ze Master zou kunnen gaan noemen. Maar was Tarl Cabot die man?

Deel 2 Outlaw of Gor

Deel 3 Priest-Kings of Gor

Deel 4 Nomads of Gor:

Ver ten zuiden van het Sardar gebergte is Tarl Cabot op een missie voor de Priest Kings. Ze zijn stervende en Tarl Cabot is hun laatste kans op overleving, hij is op zoek naar iets wat ze nodig hebben. Maar het enige wat hij daarvan weet is dat het verborgen is ergens midden in het gebied van de woeste Wagon People, een

gevaarlijk volk. Hij wist dat hij er ze niet zonder omwegen om kon vragen, dit zou zeker zijn dood betekenen.

Deel 5 Assassin of Gor

Deel 6 Raiders of Gor

Deel 7 Captive of Gor

Deel 8 Hunters of Gor

Deel 9 Marauders of Gor:

Tarl Cabot's pogingen om zich te verlossen van de invloed van de mysterieuze Priest-Kings brengen hem een angstaanjagende confrontatie, waarbij de kracht van het Noordelijke gedeelte van Gor hem ook raakt. Diep in het ruige land van de daar gebrachte mannen van het Noorden bevond zich het eerste steunpunt van de

buitenaardse Anderen. Daar ergens wachtte er iemand op zijn komst. Daar ergens zou de confrontatie van Tarl met zijn echte lot op hem wachten. Was hij voorbestemd om een rijke handelaar/slavenhandelaar te blijven van de Stad Port Kar of was het zijn lot om wederom de verdediger van twee werelden te worden tegen kosmische slavernij.

Marauders of Gor is een van de spannendste delen van de Gorean saga. Het is een van de boeken die er voor hebben gezorgd dat John Norman een van de beste fantasy /avonturen schrijvers genoemd wordt.