Home | Contact
Meer Sex
Pagina Overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

24 7 relatie

 

DE BDSM 24/7 RELATIE

De vraag die mij vaak wordt gesteld is of ik met mijn sub een 24/7 BDSM relatie heb, het antwoord is NEE! Deze vraag is ook heel moeilijk te beantwoorden, want waar ligt de grens tussen je dagelijks leven en in het BDSM-spel? vraag ik mij dan af!

Het is een vooraf bepaalde tijdskader. Met andere woorden , een afspaak met beide partners die het BDSM-spel aan hun leven hebben toegevoegd en dit 24 uur per dag spelen, het is een onderdeel van hun leven geworden zowel privé als niet privé. Deze zgn. 24/7 relatie met de sub (onderdanige) houdt simpelweg in dat er geen bepaalde tijden aanhouden, maar continue in een D/s levensverhouding zijn verwikkelt. Dit is een bewuste keuze die gemaakt is door beide BDSM-partners. In BDSM kringen wordt dit spel ook wel Reallife genoemd.

Wat hierbij ook veel voorkomt is dat beide partners bepaalde tijden hanteren, zo doen ze bijvoorbeeld in hwet weekend aan SM, of juist alleen ´s avonds als de kinderen op bed liggen. Ook zijn er mensen die het alleen bewaren voor op feesten of op meetings. Er zijn ook BDSM-partners die elkaar aleen in het weekend zien en dan een 24/7 relatie hebben.

Zoals je kunt lezen hierboven verschild het dus nogal per stel, dus is het onmogelijk om hier alle mogelijkheden op te noemen. Je kan het in principe vergelijken met seks, de een heeft het dagelijks en de ander weer alleen maar wekelijks ect.

Hieronder staat een artikel dat een 24/7 BDSM relatie heel erg goed weergeeft.

bron: internet auteur onbekend

Door te zeggen: "wij hebben een 24/7 relatie" bedoelen de betrokkenen dat ze 24 uren per dag en dit 7 dagen per week bezig zijn met hun lifestyle aan te passen aan BDSM.

Die personen stemmen hun gehele doen en laten af op hun manier van BDSM beleven gedurende de hele dag en nacht. Er bestaan in een 24/7 relatie echter ook schakeringen die we graag eens onder de loep willen leggen.DE ZUIVERE 24/7

Hiermee bedoelen we dus het strenge 24/7 dat volledig afgestemd is op BDSM.

Bij al wat de onderdanige doet op elk moment van de dag houdt hij of zij altijd in gedachten dat wat ze doen in feite een opdracht is van de Dominant of een gestelde regel van deze laatste.

Dit betekent ook dat de sub, slaaf of slavin ook altijd beschikbaar moet zijn op elk moment van de dag voor zijn of haar Dominant, zowel geestelijk als lichamelijk beschikbaar. In praktijk is dit bijna onmogelijk en is het vaak zo dat naar deze lifestyle word toegeleefd zoveel als het kan.

We weten allemaal dat iedereen verplichtingen heeft in zijn bestaan: dus gaan werken en opvoeden van kinderen of familieaangelegenheden. Wanneer het echter wel mogelijk is om zulk een strenge 24/7 relatie te hebben, moeten we wel onder ogen zien dat de sub, slaaf of slavin zijn of haar identiteit volledig laat verdwijnen.DE GEMENGDE 24/7

Dit is ook een mooie vorm van 24/7 beleven en veel minder streng maar daarom niet minder prettig voor beiden. Bij deze vorm van 24/7 zijn het vaak partners die wel gelijkwaardig zijn maar waar de kleine attenties van de onderdanige naar de Dominant toe vaak alleen worden opgemerkt door hen beide. Dit maakt het voor hen wel super intens omdat zij weten wat er gaande is tussen hen en dit vaak dan in aanwezigheid van derden die er helemaal geen weet van hebben.

Kleine voorbeeldjes hiervan zijn:

#de sub mag nooit zelf eerst iets eten of drinken maar zal altijd eerst haar of zijn Dominant bedienen.

# de onderdanige zal zich houden aan de voorschriften van het dragen of niet dragen van bepaalde kleding.

# de onderdanig slaapt steeds met polsboeien.

# op bepaalde terugkerende tijden zal de onderdanige de opdrachten steeds uitvoeren van haar of zijn Dominant.

# de Dominant kan ook opdrachten per telefoon, sms of e-mail doorgeven op onverwachte momenten die dan ook wel meteen dienen uitgevoerd te worden door de onderdanige.

# ook tijdens een uitstap of etentje in een restaurant kan de onderdanige bepaalde houdingen moeten aannemen voor zijn of haar Dominant, deze zullen nooit schockerend zijn voor de mede-aanwezigen.

Met deze uitleg kan iedere Dominant uitmaken wat hij of zij zal aanvangen met zijn of haar sub, slaaf of slavin. Honderd regels voor een 24/7 slavin.... Algemene regels

# De slavin belooft haar meester eeuwig gehoorzaam te zijn haar lichaam,geest en haar tijd behoren volledig aan Hem toe.

# De slavin moet altijd laten zien,dat ze haar rol om te dienen en te gehoorzamen accepteerd,zowel thuis als ook op andere,van haar Meester bevolen plaatsen.Ze is zich ervan bewust, dat haar Meester haar lichaam en haar geest zo kan en wil gebruiken zoals hij dat wil.

# De slavin heeft het recht om te huilen,te schreeuwen en te smeken, maar ze
accepteerd, dat niets van al dit invloed hoeft te hebben op de handelingen die haar meester met haar lichaam doet.

# Bovendien weet ze ,dat haar Meester ,als hem haar huilen of wat dan ook stoort , Hij haar knevelen kan,of op andere wijze kan dwingen tot stoppen hiermee.

# De slavin zal iedere aan haar gestelde vraag eerlijk en direkt beantwoorden. Ze is bereid ,haar Meester ten alle tijden informatie te geven,over haar lichamelijk en geestelijke toestand. Als de meester van zijn slavin verlangt open en eerlijk over dingen te praten die haar kwellen en of pijnigen, zo mag de slavin dit niet als toestemming interpreteren om te klagen.

# Ze zal haar antwoorden altijd hoffelijk en respectvol formuleren,dan zal ze op de beslissing van haar Meester geduldig afwachten, die ze dan dankbaar accepteren moet.

# De slavin is het verboden, haar schaamlippen en of borsten aante raken behalve als haar Dom dit zegt .

# De slavin mag geen sexuele kontakten met andere mannen hebben ook met vrouwen is dit ten strengste verboden, behalve als haar Meester het haar beveelt.

# De slavin heeft niet het recht, haar oorspronkelijke naam te houden. Totdat ze een nieuwe naam heeft zal ze met slavin worden aangesproken.

# De slavin moet heel goed op haar lichaam letten wat wil zeggen ze zal haar lichaam naar alle regels van de kunst verzorgen Bovendien is ze verplicht zich elke dag van alle haren te ontdoen.

# De slavin heeft de plicht haar woning mooi toonbaar te houden en schoon te
houden. Aanspreken van de Meester

# De slavin zal altijd met de nodige respekt over haar Meester spreken. Ze zal hem altijd met Meester en of Heer aanspreken. De Meester heeft de mogelijkheid om zijn slavin in de bovengenoemde dingen vrijheden te geven zodat ze zich als hij dat wenst vrij bewegen mag.

# Vrije tijd van een slavin tijdens deze vrije tijd zullen er geen bestraffingen zijn.Het spreekt voor zich dat ze haar Heer en meester ten alle tijden met respekt behandelt.

# Als er dingen gebeuren in deze vrije tijd zal haar Meester haar daarvoor op een later tijdstip bestraffen zoals hij het goeddunkt.

Bestraffing bij fouten

# De slavin weet ,dat fouten die de inhoud van dit contract tot bijzondere hardere straf gaat voeren. ze zal haar Meester dan ervoor bedanken.Hoe de slavin bestraft zal worden is alleen de zaak van de Meester welke haar duidelijk moet maken wanneer en waarom een straf te verwachten is. Rechten van de Meester

# De slavin is verplicht tot, alle aktiviteiten.van haar Meester te dulden, die niet uitgesloten worden in dit contract. De Meester heeft het
Recht om zijn slavin te pijnigen,als hij er zin in heeft.

Plichten van de Meester

# De Meester zal alle activiteiten in samenhang met derden altijd met zijn slavin van te voren afspreken Om veilig te stellen dat er geen grenzen overschreden worden. De Meester is verantwoordelijk voor het bevinden van zijn slavin. De Meester mag zijn slavin geen blijvende schade toebrengen. De Meester moet zich houden aan de grenzen die zijn slavin hem aangeven heeft er mag geen blijvend letsel optreden.

Prive regels

# De meester beslist hoe de slavin zich te kleden heeft.

#Als de slavin in een ruimte is met haar Meester vraagt ze om toestemming om de ruimte te mohen verlaten, Ze moete daarbij vertellen waarheen ze wil gaan en waarom ze de ruimte wil verlaten.

# Tijdens de maaltijden bediend de slavin haar Meester .

# Als de slavin met haar Meester spreekt,of de Meester met zijn slavin zal zij altijd opmerkzaam luisteren,en haar blik naar ogen naar de grond richten als niet anders bevolen is door haar Meester. Rechten voor de openlijkheid

# De slavin gedraagt zich ten alle tijden zo dat niemand iets aan haar kan zien dat ze een slavin is Ze zal haar meester dan met naam aanspreken, behalve wanneer haar anders is bevolen. Ze zal altijd achter haar Meester staan.

# Zolang ze geen opdracht heeft om zich zo te kleden als haar Meester het wil zal ze zelf mogen beslissen wat ze aandoet. Als haar Meester het zegt zal ze zich onmiddelijk anders gaan kleden. Rechten voor het beroepsleven

# Een slavin zal haar beroep altijd naar behoren moeten kunnen uitvoeren Ze mag zich kleden zoals ze het goedvind tijdens deze tijd Ze mag telefoneren zonder dat ze haar meester om toestemming vraagt.

Kleding van de slavin

De slavin is het verboden om volgende kledingsstukken te dragen,

# Slips: buiten wanneer de slavin haar periode heeft

# Pantys:die niet open zijn tussen de slavin haar benen

# Broeken:behalve wanneer de meester haar toestemming geeft

# Bh's: die de tepels niet bloot laten

# Schoenen: die minder in hoogte zijn als 6 cm

# De slavin zal ten alle tijden naakt moeten slapen

# Als de slavin naar huis komt moet ze onmiddelijk zich gaan kleden voor haar Meester en de volgende dingen aandoen:

- Hold up pantys
- zwarte hoge hakken schoenen
- enkel boeien
- pols boeien en haar collar

# Als de meester naar huis komt gaat de slavin onmiddelijk in positie 4 zitten

Stoplicht

De slavin mag tijdens de gehele duur aangeven haar gedachten haar gevoelens haar wensen haar angsten door middel van de kleuren van een stoplicht uiten,

# groen Ja dit bevalt me ga door ik kan nog veel meer verdragen

# oranje Voorzichtig ik weet het nog niet even afwachten

# rood is Stop dit gaat te ver ophouden hiertoe ben ik niet bereid, de Meester zal zich ten alle tijden aan deze kleuren orienteren